NELER YAPIYORUZ

PREFORMÜLASYON 

ÇALIŞMALARI

Preformülasyon çalışmalarında ilacın formülasyon gelişiminde kritik aşamaların atlanmaması yönünde optimizasyon tekniklerinin uygulamasında ve  dizaynında konusunda uzman kadrolar yer almaktadır.

 

Preformülasyon; optimizasyon tekniklerinin ve aktivitelerinin uygulanması, başarılı farmasötik ürün geliştirmesinde çok önemli rol almaktadır.

FORMÜLASYON ve PROSES

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

  • Konvansiyonel katı dozaj formları

  • Modifiye salım sistemleri

  • Geciktirilmiş salım sistemleri

  • Çok hızlı (ani salınımlı) tabletler

  • Mikropelletler

  • Suppozituvar

  • Sıvı spreyler

  • Efervesan dozaj formları

  • Parenteral solüsyonlar ve tozlar

  • Süspansiyon ve şuruplar

  • Krem, merhem, jel ve diğer topikal formülasyonlar ve ayrıca

  • Formülasyon geliştirme

  • Scale-up/Pilot üretim çalışmaları – Müşteri önerisine göre süper jenerik çalışmaları

ANALİTİK METOD GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

  • Dissolution (çözünme hızı) çalışmaları

  • Miktar tayini çalışmaları

  • İmpürite ve ilgili bileşikler

  • Kalıntı solventleri

  • Fiziksel ve kimyasal testler

  • DMF uygulamaları-güncellemeleri

  • İlaç stabilite testleri

  • In vitro-in vivo korelasyon  (f2 ve f1 değerlendirmeleri)

Hizmetlerimiz