NELER YAPIYORUZ

PREFORMÜLASYON 

ÇALIŞMALARI

Preformülasyon çalışmalarında ilacın formülasyon gelişiminde kritik aşamaların atlanmaması yönünde optimizasyon tekniklerinin uygulamasında ve  dizaynında konusunda uzman kadrolar yer almaktadır.

 

Preformülasyon; optimizasyon tekniklerinin ve aktivitelerinin uygulanması, başarılı farmasötik ürün geliştirmesinde çok önemli rol almaktadır.

FORMÜLASYON ve PROSES

GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • Konvansiyonel katı dozaj formları

 • Modifiye salım sistemleri

 • Geciktirilmiş salım sistemleri

 • Çok hızlı (ani salınımlı) tabletler

 • Mikropelletler

 • Suppozituvar

 • Sıvı spreyler

 • Efervesan dozaj formları

 • Parenteral solüsyonlar ve tozlar

 • Süspansiyon ve şuruplar

 • Krem, merhem, jel ve diğer topikal formülasyonlar ve ayrıca

 • Formülasyon geliştirme

 • Scale-up/Pilot üretim çalışmaları – Müşteri önerisine göre süper jenerik çalışmaları

ANALİTİK METOD GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • Dissolution (çözünme hızı) çalışmaları

 • Miktar tayini çalışmaları

 • İmpürite ve ilgili bileşikler

 • Kalıntı solventleri

 • Fiziksel ve kimyasal testler

 • DMF uygulamaları-güncellemeleri

 • İlaç stabilite testleri

 • In vitro-in vivo korelasyon  (f2 ve f1 değerlendirmeleri)

Hizmetlerimiz